Library

Surse de finanțare pentru producătorii agricoli

Sectorul de pomușoare este unul în permanentă accesiune. Acest fapt argumentează necesitatea permanentă de realizare a investițiilor și dezvoltării sectorului. Din acest considerent, atât statul cât și partenerii de dezvoltare pun la dispoziția agricultorilor resurse financiare nerambursabile sub formă de granturi și subvenții sau credite preferențiale, cu rata dobânzii avantajoasă și cu perioadă de grație. Sursele de finanțare sunt: Programul

Producătorii de pomușoare din Moldova interesați de sporirea competitivității fructelor

Peste o sută de producători de pomușoare din toate regiunile Republicii Moldova s-au întrunit astăzi în cadrul Conferinței naționale ”Pomușoarele Moldovei: dezvoltare prin inovație și schimb de bune practici”, organizată de Asociația Pomușoarele Moldovei cu susținerea Proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova. Participanții au discutat despre inovațiile din sector și despre perspectivele de comercializare a pomușoarelor pe piața regional și